Psykoterapi


Jeg arbejder omsorgsfuldt og med respekt for dit tempo og dine grænser. Jeg tror på, at nærvær og kontakt er en af de mest helende kræfter i arbejdet med at støtte hvert enkelt menneske til at finde sig selv og sin egen inderste sandhed og følelse af identitet.

Min teoretiske fundering er primært fra gestalt- og kroppsykoterapien - med inspiration fra bl.a. eksistentiel psykoterapi i form af Irvin Yalom og fra Daniel Sterns udviklingspsykologi. Disse teorier er videreudviklet og bearbejdet over år - først af det tidligere D.I.G. - og siden af Akademiet for Psykoterapi.


Det er en metode, hvor Gestaltterapi og kropterapi kombineres, og hvor der arbejdes med samspillet mellem krop og psyke. Terapien sigter mod, at man genfinder eller gendanner harmonien mellem det ydre og det indre liv.


Det er en nænsom og kontaktfuld terapiform, som tager afsæt i nogle af de mest dominerende lidelser i dag, som ofte er følelsen af at være fremmedgjort over for sin egen dybere identitet som menneske og følelsen af at have tabt fornemmelsen af at være til stede i sin krop.


Oplevelse af indre tomhed, ensomhed, depression, meningsløshed og fravær af ægte glæde kan være fremmedgjorthedens måde at vise sig på. Nogle velkendte måder at erstatte eller ikke mærke disse følelser på kan være med smertestillende midler som alkohol, lykkepiller, stort forbrug af underholdning, sex, vold m.m.


Ved at lytte til din krops signaler og din intuition kan du få en dybere forståelse af dine reaktionsmønstre, vaner, forsvarsmekanismer og din adfærd i det hele taget.


Samtaleterapien giver øget selvindsigt og ser dine problemer i et aktuelt nu, også selvom de hører fortiden til. Den hjælper dig til at forstå dig selv og din måde at være i verden på, og den sigter mod, at hver enkelt bliver i stand til at tage ansvar i forhold til egne følelser, handlinger og personlige behov.


Kropterapien arbejder med samspillet mellem kroppen og følelseslivet. Alle mennesker rummer kropslige blokeringer og muskulære spændinger, som nedsætter vores livsvitalitet og kontakten til os selv. Disse spændinger rummer ofte gamle tilbageholdte følelser, som måske tidligere i livet var farlige. Så i stedet for at udtrykke forbudte følelser, er de fortrængt eller holdt nede/inde, eller vi har lært at spænde op i kroppen, suge maven ind, stramme balderne, holde masken, lade som ingenting, eller bide tænderne sammen. Måderne er mange!

 

Kroparbejdet sigter mod at opløse muskelspændinger og energiblokeringer og genskabe kontakten med de fortrængte følelser, så den spontane livsenergi kan vækkes og komme til udtryk.


Læs mere: www.akademietforpsykoterapi.dk

"Når du tør være den,
du i virkeligheden er,
opstår muligheden
for forandring."